+49 (0) 69 1500-1800 info@dzta.de

DZTA – Alman Termalablasyon Merkezi

Tedavi: Ekotedavi (HİFU)
Tedavi: Mikrodalga Ablasyon
Tedavi: Radiofrekans Ablasyon

Alman Termalablasyon Merkezine Hoşgeldiniz

Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz açıklıyor: “Birçok hasta tiroid cerrahisi konusunda çekingen davranıyor. Bunun sebebi ameliyatın kendine has riskleri ve cerrahinin gerektirdiği genel anestezi. Çoğu hasta ise radyasyona maruz kalma nedeniyle radyoaktif iyot tedavisi konusunda çekingen. Ayrıca her iki tedavi sonrasında da hayat boyu dışardan hormon takviyesi gerekmekte. Ömür boyu hormon alımı yaklaşık %50 hastada osteoporoza neden oluyor ve mortalite riski yaklaşık %25 oranında artıyor.” “Termablasyon tedavisi sonrası ömür boyu hormon alımına gerek kalmıyor. İnce bir prob yardımıyla ısı enerjisi nodüle yönlendiriliyor ve çevre dokular etkilenmeden yalnızca hastalıklı doku ısıtılarak tahrip ediliyor. Tahrip edilen doku vücut tarafından ayrıştırılarak ortadan kaldırılıyor. İşlem lokal anestezi altında yapılıyor. Tedavi metodları oldukça etkili ve hasta için güvenli, üstelik kozmetik sonuçları harika!”
Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz

Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz

Bilimsel Danışma Kurulu

En büyük Alman sağlık sigortası (Technikerkasse) Termalablasyonu Prof. Dr. Dr. Hüdayi Korkusuz sayesinde “en modern tıbbi uygulama” olarak görüyor.

Technikerkasse “Tiroid Termalablasyonu”nu (tiroit cerrahisi ve radyoaktif iyot terapisine alternatif tedavi) Hessen eyaletindeki 20 tıp projesi arasından “en modern tıbbi uygulama” seçti. Prof. Dr. Dr. H. Korkusuz termalablasyon teknikleri konusunda uluslararası tek lider konumunda. Bu teknikler arasında Radiofrekans Ablasyon, Mikrodalga Ablasyon, Ekoterapi ve Lazer Ablasyon yer alıyor. Böylece her hasta kendine en uygun yöntem ile tek tek tedavi edilebiliyor.

Tiroid Nodülleri üzerine

Yaklaşık 20 milyon insanda bir ya da daha fazla tiroid nodülü var. 10 mm ve üzeri boyutlardaki nodüllere Alman Nükleer Tıp Derneği’nin klavuzuna göre bir tiroid sintigrafisi yapılmalıdır. Tiroid sintigrafisi nodülün sıcak ya da soğuk olduğunu gösterir. Çoğu vakada kitle indiferansiyedir; ne sıcak ne soğuk. Dolayısıyla sınıflandırılamaz. Sağlıklı dokudan daha fazla iyot emen nodül “sıcak” nodül olarak adlandırılır ve genellikle sıcak bir nodül aşırı aktiftir. Bu durumda, radyoaktif iyot tedavisi veya termal ablasyon gereklidir. Radyoaktif iyot tedavisinde nodülle beraber sağlıklı tiroid dokusu da harap edilir. Olguların% 5-20’sinde hayat boyu hormon alımı gerekir ve bu durum vakaların yaklaşık% 50’sinde osteoporoz veya diğer ciddi hastalıklara neden olur. Termalablasyon sadece hastalıklı dokuyu ortadan kaldırır dolayısıyla hormon takviyesi gerektirmez!  
İyot tutma fonksiyonunu kaybeden nodüller “soğuk nodül” olarak adlandırılırlar. Soğuk nodüller kötü huylu olabilirler ama bu ihtimal çok düşüktür.(Yaklaşık 1%) Alman Nükleer Tıp Derneği klavuzuna göre bu nodüllerin ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) ile örneklenmesi gerekir. Biyopsi ile iyi huylu olduğu saptanan nodüle ileri bir tetkik ve tedavi zorunlu değildir. Tedavi söz konusu olduğunda termablasyon düşünülebilir. Ancak çoğu hasta ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaksızın ameliyat ediliyor ve tiroitleri alınıyor. Kişiler hayat boyu hormon tedavisi almak zorunda kalıyorlar. Bu büyük bir skandal! Almanya’da tiroit cerrahisi en yaygın ve gereksiz operasyonlar arasında bulunuyor. Almanya’daki tiroit ameliyatlarının sayısının yaklaşık 100.000 olduğu tahmin ediliyor! Ne yazık ki 50%’si gereksiz. Hollanda’da ise yılda sadece yaklaşık 2.500 kişi ameliyat ediliyor. Nüfusa oranla Almanya’daki cerrahi sayısı Amerika’daki değerlerin iki, İngiltere değerlerinin ise üç katına tekabül ediyor.