TİROİD TEDAVİSİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM!

TİROİD TEDAVİSİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM!

Techniker Krankenkasse (en büyük Alman sağlık sigortası), “Tiroid Nodüllerinin Termoablasyonu” tedavisini tıpta son teknolojilerden biri olarak kabul etti.
Termoablasyon yeni bir tedavi yöntemidir. Termoablasyon, tiroid cerrahisine bir alternatiftir. Bununla beraber, patolojik vücut dokusu, hedeflenen bir ısıl işlemle çıkarılabilir. İstenmeyen, hastalıklı vücut dokusunun hastalığa bağlı olarak farklı nedenleri olabilir.

Isı uygulaması, istenmeyen hücreleri kasten ısıtılması ve hücrelerin öldürülmesidir. Bu durum, vücudu öldürülen hücreleri parçalamaya teşvik eder. Örneğin tiroid ameliyatının dezavantajlarından biri de hastanın yaşamı boyunca ilaç alması gerekliliği nedeniyle tüm tiroid bezinin çıkarılamamasıdır.

Günümüzde termal ablasyon, tiroid nodüllerinin tedavisi gibi çeşitli hastalıklar için yeni ve alternatif bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Termal ablasyonun faydaları çok açıktır. Genellikle, termal ablasyon ile tam bir geri kazanım elde edilebilir ve böylece geleneksel cerrahi işlemden kaçınılmış olur.

TİROİD NODÜLLERİ ÜZERİNE

Yaklaşık 20 milyon insanda bir ya da daha fazla tiroid nodülü var. 10 mm ve üzeri boyutlardaki nodüllere Alman Nükleer Tıp Derneği’nin klavuzuna göre bir tiroid sintigrafisi yapılmalıdır. Tiroid sintigrafisi nodülün sıcak ya da soğuk olduğunu gösterir. Çoğu vakada kitle indiferansiyedir; ne sıcak ne soğuk. Dolayısıyla sınıflandırılamaz. Sağlıklı dokudan daha fazla iyot emen nodül “sıcak” nodül olarak adlandırılır ve genellikle sıcak bir nodül aşırı aktiftir. Bu durumda, radyoaktif iyot tedavisi veya termal ablasyon gereklidir. Radyoaktif iyot tedavisinde nodülle beraber sağlıklı tiroid dokusu da harap edilir. Olguların% 5-20’sinde hayat boyu hormon alımı gerekir ve bu durum vakaların yaklaşık% 50’sinde osteoporoz veya diğer ciddi hastalıklara neden olur. Termalablasyon sadece hastalıklı dokuyu ortadan kaldırır dolayısıyla hormon takviyesi gerektirmez!

Tiroid Nodülü

İyot tutma fonksiyonunu kaybeden nodüller “soğuk nodül” olarak adlandırılırlar. Soğuk nodüller kötü huylu olabilirler ama bu ihtimal çok düşüktür.(Yaklaşık 1%) Alman Nükleer Tıp Derneği klavuzuna göre bu nodüllerin ince iğne aspirasyon biyopsisi(İİAB) ile örneklenmesi gerekir. Biyopsi ile iyi huylu olduğu saptanan nodüle ileri bir tetkik ve tedavi zorunlu değildir. Tedavi söz konusu olduğunda termablasyon düşünülebilir. Ancak çoğu hasta ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmaksızın ameliyat ediliyor ve tiroitleri alınıyor. Kişiler hayat boyu hormon tedavisi almak zorunda kalıyorlar. Bu büyük bir skandal! Almanya’da tiroit cerrahisi en yaygın ve gereksiz operasyonlar arasında bulunuyor. Almanya’daki tiroit ameliyatlarının sayısının yaklaşık 100.000 olduğu tahmin ediliyor! Ne yazık ki 50%’si gereksiz. Hollanda’da ise yılda sadece yaklaşık 2.500 kişi ameliyat ediliyor. Nüfusa oranla Almanya’daki cerrahi sayısı Amerika’daki değerlerin iki, İngiltere değerlerinin ise üç katına tekabül ediyor.

Tiroid Operasyonları

BİR BAKIŞTA TERMAL ABLASYONUN AVANTAJLARI

Avantaj Açıklama
Minimal İnvaziv (Minimal Yayılmacı) Radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon ve lazer ablasyon minimal invazivdir.
Non-invaziv (Yayılmacı Olmayan) Ekoterapi olarak da bilinen HIFU, yayılmacı olmayan şekilde gerçekleştirilir.
Lokal Anestezi Tedavi sadece lokal anestezi altında yapılır.
Ayakta Tedavi Bazı durumlarda, ayakta tedavi de uygulanabilir.
İz Bırakmaz Tedavide herhangi bir yara izi riski bulunmaz.
Sonuç Tahmini Tedavinin başarı şansı yüksek.

Tedavi Öncesi

Tedavi Sonrası

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.